Klauzula informacyjna

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo
  Irena Augustyn Marka z Duszą (dalej jako: Administrator),
  z siedzibą przy ul. ks.bpa H.Bednorza 20/1,
  40-384 Katowice,
  NIP: 6511705555,
  REGON: 241767924.
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem siedziby przedsiębiorstwa lub za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: kontakt@irenaaugustyn.pl, lub telefonicznie pod numerem +48 531-231-580.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia informacji dotyczących działań i projektów realizowanych przez firmę Irena Augustyn Marka z Duszą , tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO (np. utrzymanie strony internetowej lub serwera poczty elektronicznej).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • W każdej chwili może Pani/Pan zrealizować następujące prawa:
 • – prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
 • – prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
 • – usunięcia Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;
 • – prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2;
 • – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
 • – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pan uzna, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
 • Z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, nie przysługuje Państwu prawo do:
 • – usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO,
 • – przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO,
 • – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (ekwiwalentem tego prawa jest prawo sprzeciwu);
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji określonego wyżej celu przetwarzania danych;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.